Konec účetního roku


25. listopad 2014 - Poslední otevřené školení roku 2014, které jsme pro uživatele informačního systému myWAC připravili, bylo otevřené školení na téma Konec účetního roku.
 
Cílem školení bylo seznámení se a praktické vyzkoušení aktivit, které je potřeba provést ke konci roku. Účastníci si mohli projít všechny potřebné kroky z pohledu skladu, jako je kontrola skladových dokladů, které stav skladu ovlivňují. Náležitá pozornost byla věnována inventarizačním procesům.

Druhá část školení byla zaměřena na činnosti, které souvisí s ukončením každého účetního roku.