Nové podmínky podpory IS myWAC


1. červenec 2016 -  Po půl roce přinášíme uživatelům našeho informačního systému upravené Podmínky poskytování služeb myWAC Support Center. Tyto Podmínky, které definují pravidla podpory informačního systému myWAC a možnosti, které může uživatel využívat, byly doplněny pouze o několik drobných bodů.
 
V doplněných Podmínkách přinášíme mimo jiné novinku v podobě změny v termínu pravidelné měsíční aktualizace, kdy byla nyní přesunuta na konec měsíce, aby měli všichni uživatelé legislativní změny k dispozici již od prvního dne následujicího měsíce.
 
Každý uživatel IS myWAC má tyto aktuální Podmínky k dispozici v aplikaci myWAC Support Center.