1. Vstupní konzultace

Seznamte se, informační systém myWAC! Hned na začátku vám ukážeme základní nástroje systému a jak se s nimi pracuje. Také zanalyzujeme vaše firemní data, která budete chtít do myWACu importovat (typicky do aplikací Adresář, Sklad a Účetnictví).

2. Vstupní analýza

Po vstupní konzultaci se projektový manažer spolu s vámi ponoří do vašich firemních procesů a aplikací. Jestliže najdete nějaká neúplná nebo duplicitní data, pomůžeme vám původní procesy upravit a zefektivnit. Na základě této analýzy pak připravíme jízdní řád, kterým se bude implementace systému řídit.

3. Školení uživatelů

V této fázi začneme vaše vybrané zaměstnance školit v práci se systémem. Kromě teorie s nimi projdeme i praktické ukázky, jak s jednotlivými aplikacemi pracovat. V pojetí školení i počtu jejich opakování se rádi přizpůsobíme vašim konkrétním požadavkům. Připraveni jsme navíc nejen po psychické, ale i technické stránce díky našemu vlastnímu školicímu centru.

4. Konfigurace před ostrým provozem

Zlatým hřebem celého implementačního procesu je nastavení myWACu na základě informací ze školení a vstupní analýzy. Poté již nahrajeme všechna vaše data do ostré verze systému.

5. Ostrý provoz systému

Vše je nachystané, můžeme začít. Nemusíte se ale bát, že bychom vás hodili do vody a nechali vás v tom plavat. Při spuštění ostrého provozu vám bude vždy pomáhat náš projektový manažer. Ten je připraven po boku vašich zaměstnanců při jejich prvním kontaktu se systémem a reálnými daty. I poté vám ale rádi pomůžeme dalším školením nebo konzultacemi.